L’objectiu final del taller és que els alumnes siguin capaços de conceptualitzar i activar la seva pròpia campanya a les xarxes socials per aconseguir els seus objectius comunicatius. En el procés s’assoliran les següents fites:
· Saber analitzar l’audiència a les diferents xarxes socials i identificar el públic “target”
· Aprendre a definir l’objectiu de la campanya (on som/on volem anar)
· Conèixer les claus per crear i adaptar els missatges i les tipologies de continguts segons els objectius, el “target” i en funció dels canals 2.0
· Utilització bàsica d’eines de gestió de campanyes a les xarxes socials
· Coneixement bàsic d’indicadors, mètriques i de publicitat a les xarxes socials.